За сайта

Лични

Авторът се казва Еленко. Тук е на будка за цигари в Белград. Пишете му на elenko@gmail.com, в момента е онлайн.

В eenk.com публикува неща, които го изненадват. Ето какво друго прави:

Технически

Ако не е посочен автор до дадена снимка, то тя е на Еленко.

Авторът не е отговорен за каквото и да било в коментарите на този сайт. Коментирайте, имайки предвид политиката към коментарите.

Мненията за нещата от живота в този сайт са лични и не отразяват вижданията на неговия работодател, дори Еленко да почне някой ден да работи за себе си.

Ползвайте материали от eenk.com свободно, стига да посочите автора.