Архив за

Вчера ме връхлетя един от онези моменти, при който човек решава, че животът му е пълен хаос.

Това положение се оправя как?

Като човек си подреди тефтерчето с (електронни) адреси, разбира се.

Компенсиране, компенсиране.

С изненада установих, че премахвайки хората, фирмите и институциите, с които няма какво да си кажа, контактите ми са паднали до 170 и можех да продължа да съкращавам.

Спомням си, че преди 2 години, на стария ми телефон, имената бяха нещо като 305, номерата – повече.

Какво ли значи това…

***

Преди улиците да се изпълнят с писък на клаксони от бентлита, дялани бели мъжки костюми и рокли фантазета, ГД ППООРП на МВР решава да помогне на хаоса!

Поздравявам ви с най-смешния прес рилийз на земята:

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ за предотвратяване на нещастни случаи по време на празниците на абитуриентите.

Интересните неща са 2.

а) МВР действа преди нещо да е станало. (Което е похвално.)

б) Третира абитуриентските вълнения сякаш да се показваш от прозорците на колата, да крещиш, да караш в нарушение е нещо нормално.


Маркетингът е станал толкова агресивен, че за да даде сила на евтините продукти ги нарича с крайни имена. Ето тази хм, сергия, според Avon е клиника, за да каже, че козметиката им има краен, клиничен ефект.

Сетете се за дъвките Orbit Professional или Lacalut, чиито опаковки приличат на пакет антибиотици.

Каква ли ще е следващата стъпка, когато хората спрат да вярват на медицинския ефект на дъвки и козметика?


Някой е направил мечката от пътечката до Орлов Мост на Тигър. Стои колкото вандалски, толкова забавно и артси.

В Cineplex @ City Center Sofia (може би и другаде) вече продават билети за премиерата на Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп. 22 май, 22 часа, 14 кинта. Доскоро не правеха такива неща толкова отдалеч.

Та-тада-тааа! Та тадааа…

Казвам го в контекста на това, че в България всички са почнали бавно да планират.©© Ивайло Бодурски, който изпрати и снимка новия Red Bull с кóла, която ще ви спестя, защото все пак не сме пробвали продукта.

Очаквах X6 да е далеч по-красиво. Вероятно дизайнерите на BMW са направили merge на файловете на BMW 7 и X5. И ето какво е станало. Нещо в опасна близост до Ssang Yong.

Идеята му като кола/позициониране ми е все още неясна. Кой ще го кара? Тези, на които X5 им е малко или бавно?

Ъмейзинг!

От Георги Чорбаджийски разбрах, че Google са пуснали Translate услугата от и на български.

Справя се изключително добре за целта, която има. Браво Google!

Но, понеже трябва да е смешно, ето тест с любима глава от Чичовци на Вазов и 3-та глава на Тютюн от Димитър Димов:

– Второ, йотата не подобава да се изхвърли, защото, кажи ми, господине мой, как ще пишеш "созданiя мiра" например.

Това мъдро запитване очарова поп Ставря и той каза язвително към учителя:

– Така, созданiя мiра.. та Бог знай, те не вярват и в созданiя мiра, волтерианците.

– Третю – продължи с растяще въодушевение Иванчо, – третю, йотата е една красота на граматиката, както е очевидно, например…

Учител Гатю се изкикоти яката.

– Красота на граматиката? Браво! Например?

– Например – подзе Иванчо, като се озърташе, пиши например: Хаджи Атанасия с иже – няма никакъв вкус, не стои хубаво; ако ли го пишеш с йота, по си има прилика, гаче си е родено така.

Мусикословесний Хаджи Атанасия. цял почервеня от самодоволство, като видя, че името му послужи за доказателство необоримо.

И превода:

– Second, yotata not appropriate to be discarded because they tell me, my Sir, how will write "it sozdan i m i ra" for example.

This insightful request fascinates pop Stavrya yazvitelno and he said to the teacher:

– So, it sozdan i m i ra .. s znay God, they do not believe in it sozdan i m i ra, volteriantsite.

– Tretyu – continue to rastyashte vaodushevenie Ivancho, – tretyu, yotata is one beauty of grammar, as is evident, for example …

Teacher Gatyu izkikoti is hottest.

– Beauty of grammar? Bravo! For example?

– Example – podze Ivancho, while ozartashe, contact example: Athanasia Hadji with izhe – has no taste, is not good, if I do write with yota, as has a similarity, gache his birth so.

Musikoslovesniy Hadji Athanasia. pochervenya samodovolstvo of all, as I see that his name as a proof neoborimo.

А сега Тютюн:

Зара усмихнато се обърна назад. Мургавото ѝ лице имаше чертите на одалиска. То бе красиво, порочно и лекомислено, с цветната яркост на Lady’ Home journal, който беше единственото ѝ четиво. Светлосиният тюрбан, омотан около главата ѝ, засилваше тази яркост и подчертаваше безупречната елегантност на костюма ѝ. Върху ревера на сакото ѝ човек очакваше да види значката на американския колеж в Цариград, но подобна безвкусица не можеше да се допусне от дъщерята на бивш депутат. Прочутият колеж трябваше да личи по неуловимото съвършенство на личността. Думите на Зара бяха игрив упрек срещу хладната наблюдателност на Мария и знак към Спиридонов, че играта продължаваше.

Тя беше почнала тази игра отдавна, след дълги колебания, с известна мудност – дано станеше нещо, което да я осуети – и преди два дни беше стигнала до решителната ѝ фаза, която се изрази в това пътуване. "Върви" – помисли тя с горчиво доволство, а после съзна, че бе невъзможно, недопустимо да не върви. С възрастта на Спиридонов тя можеше да се примири – макар да наближаваше шестдесет години, тялото му беше още изправено и здраво, а в орловия нос и хищните очи на едрото му лице имаше някаква пиратска красота. Но той беше баща на Мария и това я смущаваше. Какво проклето положение!…

Зара се замисли мрачно върху паричните въпроси в къщи и съзна изведнъж, че нямаше друг изход. Дълговете на баща ѝ бяха пораснали катастрофално, а пенсията му и продажбата на последните бижута едва стигнаха да посрещнат нуждите ѝ на елегантно момиче през летния сезон. Тя беше загубила и надеждата да се омъжи за приличен млад човек и вече отдавна обръщаше погледа си към други възможности. Под приличен човек тя разбираше богат и весел мъж, лишен от пуританската ограниченост на дребната буржоазия. Но тия мъже напоследък бяха поумнели значително и предпочитаха да правят изисканите момичета от бедния хайлайф свои любовници вместо съпруги.

И превода:

Zara usmihnato turned back. Murgavoto her face had the bounds of odaliska. It was beautiful, and porochno lekomisleno, with the non-ferrous brightness of a Lady ‘Home journal, which was only her article. Svetlosiniyat tyurban, omotan around her head, zasilvashe this brightness and outlined flawless elegance of its kostyuma On revera of its sakoto man expected to see znachkata of the American College in Istanbul, but such bezvkusitsa could not be tolerated by the daughter of a former MP. Famous college had to can be seen in neulovimoto perfection of the individual. The words of Zara Games were uprek against hladnata nablyudatelnost Jill and Spiridonov to sign that the game continued.

It was pochnala this game long after many fluctuations, with some mudnost – dano staneshe thing to frustrate – and two days ago was led it to its crucial phase, which is expressed in this journey. "Go" – consider it a bitter dovolstvo, then sazna that was impossible, unacceptable not to run. In the age of Spiridonov it could be primiri – although nablizhavashe sixty years, his body was still faces and firmly, in orloviya hishtnite nose and eyes of osare his party had any pirate beauty. But he was the father of Maria and her smushtavashe. What prokleto situation! …

Zara think bleak on monetary matters at home and sazna suddenly that there was another issue. Debts of her father were older catastrophic, a pension and its recent sale of jewellery only moved to meet the needs of its elegant girl in summer. She was lost and hope to marry for a decent young man and has long obrashtashe their eyes to other opportunities. Under decent man she understood rich and happy man, deprived of puritanskata ogranichenost of small burzhoaziya. But these men were recently poumneli significant and predpochitaha required to make girls from bedniya haylayf Lovers instead of their wives.

Край на непредвидения VIP период!

Отново можете да се регистрирате в eenk.com и да споделите интересни неща за себе си.

Email-а за позабравена парола също работи.

Извинения за затрудненията в последните седмици.


Т.нар. реиновирани икаруси. Сега единственото, което им трябва, за да стане градът по-луксозен е едни никелирани джанти.

Дзвера е направил сума ти подобрения по класацията на българските блогове и като гледам системката е на крачка от Technorati. Можете да се регистрирате, да докажете, че някой блог е ваш с вграждане на код, да си качите аватарче и доколкото разбрах през уикенда ще има гласувания и още неща.

Но, дами и господа, от мен да знаете, принципно да не вярвате на класации никакви. Иначе нямаше да ни е срам от конкурса мис България.


Нова телевизия! Новинарска.

Сайтът на re:tv работи като телевизионен приемник: набирате адреса, живото предаване тръгва. Не чака да кликнете или да ви пита колко ви е бърз интернеда и дали сте отворили сайта, за да гледате телевизия. Странно, но като човек, който не притежава телевизор, сякаш току-що си купих един. Не мога да се оплача.

Впечатления:

– Първо бях отблъснат от YouTube-инспирираното лого, но сега сякаш съм ОК.

– Излъчват в 16:9, което не знам как стои на тумбест телевизор.

– Имат проблем с изписването на името. На главната страница го има като Re:TV, RE:TV и re:tv. (Не че bTV или бТК са цвете като се изписват с малка буква в началото, но все пак.)

– Водещите изглеждат свежи и облечени нормално.

– Всичко се повтаря през половин час, ала euronews.

– Прогнозата за времето е неясна откъм карти и подът тропа, когато каката показва дали е облачно.

Поздравявам ви с най-добрата лява вежда в България. Viva la dr. Spock!Липсващите субтитри: "Greetings, earthlings! We are the Borg. Lower your shields. Your biological and technological distinctivness will be added to our own. Resistance if futile!"

Ново (5 часа по-късно): Докладваха ми, че са давали моя милост по re:tv. Някой да е хванал нещо? Предполагам моята лява вежда е разцепила ефира.

Също така забравих да кажа, че дръзвам да публикувам чуждо съдържание, щото сайта на re:tv няма дори маркер за авторски права. Т.е. приемам, че все едно съм намерил кадрите на улицата.


Снимката е от преди 20 минути и на ярка дневна светлина.

Преди полагането на асфалта, дизайнът е следния:

– минава машина, която прилича на Звездата на смъртта, ама втора ръка и правена в Русия (на екрана).
– завърта едни четки и почва да духа докато праха не стигне поне до 6-я етаж. Хората да си гледат работата.
– минава друга машина, която полага нещо лепкаво върху каквото има долу. Най-често стар асфалт или павета.


Скоро София ще е единственият град, където улиците са по-високи от тротоарите.