Архив за

Спагетите на Вейдър, най-после в България.

Ако сте сепия, ситуацията е груба: бозайници с малко крайници ви избиват, за да оцветяват храната си с флуидите на вашето тяло. Слава богу, нервната система на сепиите е милиони години преди термина депресия. От страна на бозайника, който посреща гости, всичко си струва, само за да види физиономиите на своите себеподобни когато сервира храната.

След варене, пастата остава черна като iPod и оцветява устата ви като бонбони Виолетка. Не е красиво, но е смешно. Все още търся сосa, който да пасне на цвета им.

От супермаркет Елемаг зад Химически факултет на СУ. 500 грама – 5.90 лева.


Внимание, внимание! Снимките тук никога не са били на топ ниво, но от днес нещата ще станат по-зле. Ха! Ако забележите влошаване на качеството на изображенията, то е, защото те са правени с телефон. Ще коменсирам с количество. Както е казал един соц лидер: количеството има своето качество.

Eenk.com има собствени пунктуационни правила.

Например: има повече запетайки, защото смисловите паузи са по-важни от правилото че пред че трябва да има някакъв знак. Запетайките трябва да идват незадължаващо и изненадващо, като в английския.

От няколко месеца не слагам кавички. Слагам марките и фиксираните изрази в курсив и те стоят по-така, без да са оградени. И знаците са по-малко. По-малко знаци – по-лесно изваждане на смисъла.

Някой ден, изкривяванията могат да станат официални, кой знае? Има ли ентусиасти за страница (уики?) с правила за модерен български правопис? Сайт, където да са въведени всички стари смислени правила и предложения за нови смислени. Да направим българския Chicago Manual of Style!

Звучи като онези книги, които на корицата си имат двама бизнесмени, които си подават куфарче. Или две ръце, които си подават напечатан лист хартия. Или човек, който се е съсредоточил във голям вестник и пие утринно кафе в хотел.

Всъщност е бизнес книга, писана от пич, който не е строго бизнес. Вижте част от правилата и ако ви харесат, регистрирайте се да я получите безплатно.

Вкусът няма да ви изненада; дизайнът на етикета заслужава истинско внимание. Fre6y носи всички елементи на българския дизайн от началото на 21-ви век, т.е. изглежда като нещо изтеглено от интернет. Логото на марката прилича на анти-спам защитите, които ви карат да препишете няколко изкривени букви и цифри. Освен това, марката Fre6y е първата официална употреба на цифрата 6 в английския. Freshy, но по-фреш и по-тийн. Като безсмислицата Hit Tariff на Globul.


Изх.№ Ц-03-2253/16.12.2005 г.

ДО

Г-Н ЕЛЕНКО ЕЛЕНКОВ
ГР. СОФИЯ

Относно: Постъпила жалба по повод рекламна кампания на “БТК Мобайл” ЕООД /”Вивател”/ с рекламно лого: “Всички говорят безплатно с Вивател”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕЛЕНКОВ,

По повод постъпила Ваша жалба в Комисията по търговия и защита на потребителите /КТЗП/, Ви уведомявам, че наши експерти извършват текущ мониторинг на рекламната кампания на “БТК Мобайл” ЕООД с рекламно лого “Всички говорят безплатно с Вивател”. До изтичането на рекламирания период, за който се твърди, че стойността на всяка изговорена минута, всеки изпратен SMS или MMS ще бъде възстановена, а именно 07.01.2006 г. не може да се счита, че рекламата е заблуждаваща, тъй като не са налице доказателства за нарушени икономически интереси на потребителите. След изтичането на този период, ако не бъдат спазени обещанията в рекламите, КТЗП ще ангажира административно – наказателна отговорност за заблуждаваща реклама на рекламодателя “БТК Мобайл” ЕООД на основание чл. 29, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 1 и ал.2 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.

Благодарим Ви за сигнала и се надяваме и в други случаи да Ви бъдем полезни.

С уважение,
ЕЛЕНА ШАЛВАРДЖИЕВА
Директор на Дирекция “Защита на икономическите
интереси на потребителите”