©© Агнес Петрова, която казва: сви ми се сърчицето като го видях. един от най-ранните ми детски спомени. бях не по-висока от него и настървено натисках големите копчета. помня звука, който издават. баба ми и дядо ми още си пазят тяхното….

Коментари

Тук не може да се коментира.