Появата на виртуалния човек е резултат от навлизането на Интернет във всички нива на традиционните информационни и комуникационни модели. Използването на онлайн комуникацията като основно средство за създаване и поддържане на контакти изправя съвременното общество пред необходимостта да опознае същността на личността, която остава скрита зад битовете информация и променливата си идентичност. Виртуалният човек се оказва фактор за разбирането на някои значими процеси, породени от промяната на познавателната, визуалната и емоционалната представа на отделната личност за заобикалящата я виртуална среда.


Лелемале. Щом това е ревюто, не искам да си представям каква ще е самата книга. Представянето ѝ ще стои добре по Канал 2001.

Коментари

Тук не може да се коментира.