Сюблимен момент. Примерен разговор:
– Свали го!
– Не мога.

– Чакай, ще ти помогна…
– А, ‘къв е този етикет?

– Забравих да го махна…

Коментари

Тук не може да се коментира.