1 – б
2 – в
3 – а
4 – б
5 – а
6 – в
7 – б
8 – а, б, в
9 – б

Точки:
0 – вие сте IT експерт с висока заплата.
3 – вие си нямате приятел/ка.
6 – разходите ви за крем против бръчки скоро ще нарастнат.
9 – вие не съществувате.

Коментари

Тук не може да се коментира.