Получих email от читател на eenk.com, който ме помоли да престана с графитите и да „вкарам малко съдържание“.

„Дефинирай ‘съдържание’,“ отговорих аз.

„Не мога,“ каза той.

Не знам дали има по-безсмислен превод на content. Съдържание. Мразя тази дума. Обобщава всичко и е супер търговска.

Коментари

Тук не може да се коментира.