Станислав Михайлов прати тази визуализация с праведното твърдение, че е реална, за разлика от другите (1, 2). Архитектът е съобразил дори аканите автомобили по булеварда и не е сложил армия поршета, както си му е реда. Браво.

Коментари

Тук не може да се коментира.