Фецко есе с елементи на социологическо проучване, което изследва дали програмирането е изкуство. Коментарите са по-ценни от есето даже. Излиза, че програмирането е по-скоро занаят (аз бих го сравнил с лютиерството), но може да се поспори. Мнението на Ричърд Столман най ми хреса.

Коментари

Тук не може да се коментира.