На български „едно прясно“ винаги е значело „литър мляко“, но Данон са на път да променят езика с техните маркетингови смалявания. Отбележете, че кутиите с мляко на Данон вече съдържат 950 милилитра продукт. Факт, който, гаранция, ще пропуснат в рекламите си.

Коментари

Тук не може да се коментира.