Този американски тест, който видях от Kaladan показа, че съм центрист. Винаги съм смятал, че партийно принадлежа в скандинавското център-дясно, което за жалост няма представители по тези ширини. Но учудващо близо до това, което смятам че споделям.

Коментари

Тук не може да се коментира.