Eenk.com има собствени пунктуационни правила.

Например: има повече запетайки, защото смисловите паузи са по-важни от правилото че пред че трябва да има някакъв знак. Запетайките трябва да идват незадължаващо и изненадващо, като в английския.

От няколко месеца не слагам кавички. Слагам марките и фиксираните изрази в курсив и те стоят по-така, без да са оградени. И знаците са по-малко. По-малко знаци – по-лесно изваждане на смисъла.

Някой ден, изкривяванията могат да станат официални, кой знае? Има ли ентусиасти за страница (уики?) с правила за модерен български правопис? Сайт, където да са въведени всички стари смислени правила и предложения за нови смислени. Да направим българския Chicago Manual of Style!

Коментари

Тук не може да се коментира.