Сигурно сте виждали серия грозни (по моему) банери, които гласят не на софтуерните патенти! Тази статия на Ричард Столмън обяснява леко и за нетехнически хора защо патентите в програмите са зли и защо европейският парламент не да гласува „за“ тях през юли.

Коментари

Тук не може да се коментира.