Отглеждане на коноп е най-старателния безплатен научен труд, който България е произвела в последните, да речем, 10 години.
Въпреки че авторите, сподвижници на Промена, „не претендират за изчерпателност и засягат единствено основните аспекти“, 110 страничната им електронна книга е отлично написана и тъпкана с информация.

В нея ще намерите почвена карта на България (!), ботанични и агрономски схеми, сортове, генетика, история, органична химия… Не искам да подстрекавам никой, но електронната PDF книга е отлично четиво. Единствения проблем, който открих е, че от PDF-а кирилския текст не може да се копира, т.е. копира се, но като го вмъкнете другаде излизат гарги.

Коментари

Тук не може да се коментира.