Ново (20 януари, 9:40): Буден читател посочва, че той дори е попитал банката какви са тези устройства на картинката и те отговорили, че ги слагали за всеки случай. Не знам какъв е този случай, но аз не бих си помислил друго като видя подобно устройство на входа на банкомата.

Коментари

Тук не може да се коментира.