res corporales изпраща тези графити и ни пише:

Разширен формат на тази констатация е забелязан във Варна София. И понеже явно авторът е съумял да я регистрира като търговска марка, с този правопис, следва да му отдадем заслуженото внимание :)))

Коментари

Тук не може да се коментира.