Последните 2 седмици са силни откъм нови думи в Неолог: Чекалене, Щрабаг, Бенчмарк, Тотал щета, Фарове ден, Филтрирам, Масайка, Писмо, Полит-коректен, Пещерен човек, На палмата съм, Шомав, Гипсове, и най-вече Фегда и Ро.

Впрочем, ако забелязвате, че за разлика от тук, там българският е брилятен и без грешки, благодарете на госпожица Ан Фам, която с включването си а) удвои full-time екипа на Неолог и б) от повече от месец се занимава с граматическата коректност на речника, елиминирайки тотално неговата граматическа некоректност. Това са 1934 безгрешни думи. Риспект.

Коментари

Тук не може да се коментира.