Виждате двете най-големи промени в българския в последно време: отпадане на предлозите (снимка 1) и използването на непроменени съществителни като прилагателни (снимка 2), което сме споменавали преди.

Отпадането на предлозите (намаление ябълки, екскурзии Гърция) е защото езика се старае да се минимализира, за да може с малко да казваме много. При добре подбрани съществително и глагол, трябват ли ви предлози? Просто говорещия оставя повече работа на мозъка на слушащия или четящия, за да декодира орязаната фраза. Приемете го като компресиране на музика или филми, които отнемат много от мощта на компютъра ви да декодира звука или образа с известна загуба на качество. Липсата на предлози също води до загуба на качество, но просто живеем в такива времена.

Използването на съществителни като прилагателни (Сух Лондон джин) е наследство от английския, където това се прави често. Английският в момента е престижен, както руския преди 20 години. Заемките винаги тръгват от по-престижния език.

Коментари

Тук не може да се коментира.