Речникът Неолог има нов адрес!

Всеки, който е регистрирал интернет име знае, че причината 1 домейн да звучи странно е, че повечето не-странни са заети.

След отчаяни опити за регистрация на neolog.bg, оказа се по-лесно и 10 пъти по-евтино да се вземе neolog.nl. Взехме го, щото neolog, nl, има повторение, помни се.

И така, речникът в неговата 3-та версия е на път да се разшири към онлайн издание за нов български език. В момента има солидна база с лексика, искаме да добавим регулярни статии за промените в езика, плюс набор от нови български правила за правопис, които имат смисъл. Идеите на всеки от вас са добре дошли.

Коментари

Тук не може да се коментира.