След месеци разработка, рисуване и координация, горд съм да обявя новата версия на Неолог за факт. Поклони за Сергей и Гео, които направиха съответно разработката и рисуването. Неолог 2 включва дизайн (+ лого), семантични гнезда и синоними. Другите нехуманни подобрения ще се включат посепенно.

Сега е момента да научите какво означават думи като щрибидия, яловарник и бракозавър.

Коментари

Тук не може да се коментира.