Думата критерий се изписва изключително трудно на латиница: kriterij. Представете си какъв проблем има Теодосий Спасов. Трябва да се пише като Theodosee, май.

Коментари

Тук не може да се коментира.