Voila!

Поклони на Сергей Петров и знанията му по най-мощният хипертекстови препроцесор* на земята. За това, че осъвремени този сайт повече от всякога и ме направи да изглеждам малко по-умен отколкото всъщност съм.

__
* Опитай се го кажеш 3 пъти, бързо; без да изпръскаш монитора/дисплея.

Коментари

Тук не може да се коментира.