„Децата стават самотници пред компютрите“
Вестник Дума, 25 ноември 2005, 12 стр.

Татяна Тухчиева, педагогически съветник в 35-о СОУ в София


има изключително много работа с проблемни деца, които все повече се увеличават.

– На какво се дължи това?
– Обществото не им дава добри модели на поведение. Преди имаше младежки организации, които помагаха на учениците да се социализират, да имат допълнителни занимания, които да ангажират тяхната енергия и то в положителна насока. Не на последно място са отговорни и масмедиите. Но все пак, докато един филм по телевизията дава чужда представа за събития и дейности и има някаква познавателна стойност, това не може да се каже за компютърните игри, които стават все по-сериозна заплаха. Желанието на децата да стоят пред компютъра ги прави самотници. Те вече не знаят как да общуват и живеят във фалшива реалност. Така че ние сме длъжници на децата си. Трябва да ги ангажираме със спорт, изкуство, с дейности, които да им дават и знание, а не временно забавление.

– Извънкласните форми на работа могат ли да помогнат на децата да изоставят компютърните игри?
– Дейностите извън часовете и училище са много важни. Държавните мъже ще постъпят много добре, ако се вслушат в гласа на учителя.

Държавните мъже е доста сексистко, дори изречено от жена.

Но това няма значение.

Дума са луди. Децата са ОК. Стига да не им потрябва помощ от психолога на 35-то.

Коментари

Тук не може да се коментира.