––Original Message––
From: rjoos
Sent: Wednesday, June 23, 2004 1:12 PM
To: mail[at]eenk.com
Subject: backup omen?

здравей, гадняр.

точно седемнайсет минути, след като прочетох поста ти за деня на копието, компютъра ми седна и умря. направих си труда да дойда в клуб за да ти покажа, че имам желание да те намразя; някак те свързвам с положението.

два дни по-рано защо не ти светна да публикуваш?

ОК, денят на резервното копие се премества със задна дата на по-задна дата. т.е. вече, не е 21-ви, а 19-ти юни. Предлагам да се чества всеки месец на 19-то число, освен, разбира се, на 19-ти февруари, когато Левски е бил наказан от османските власти и трябва да сме в траур.

Коментари

Тук не може да се коментира.