Ако знаете как се ползва опцията master slides на Microsoft PowerPoint или OpenOffice Impress, прескочете.

До вчера не я знаех. Но като разбрах си казах: Къде съм спал досега?

Master slides прави шаблон, който определя изгледа на всяка страница. Досега, ако исках да мина от Trebuchet на Candara минавах като пчеличка страница по страница. Сега с 1 клик сменям размера на шрифта на цялата презентация. С 2, всичко останало.

Също така, може да зададете на кутийката с текст да ви центрира всичко, което пъхнете вътре. Текста тръгва от центъра и като мине на 2-3 реда, 2-3-те реда да са пак в центъра. Въобще, подредена работа.

Master slides се пуска от менюто View > Master…

Всъщност, опцията е прекалено маскирана, че да се открива лесно.

Коментари

Тук не може да се коментира.