Регистърът по ЗОП е изграден върху „Оракъл“ бази данни

Новият регистър за обществените търгове е разработен върху последната версия на базите данни на „Оракъл“ – Oracle 10g с използването на клъстърната технология Real Application Clusters (…)

Database има множествено число, което се ползва рядко. Base е в единствено. Data – също; множественото число идва от латинското datum. Database е прието да се казва база данни у нас. Или Дневник не внимават, или Оракъл България не знаят граматическото числото на основната си дейност и не го спазват при превод. Или ЗОП има ебати големия регистър. Кое ли е?

Коментари

Тук не може да се коментира.