Уважавам сайта на вестник Пари, защото пази естетиката на интернет през 1997-ма и пикселските шрифтовете под снимките са много мили. Тази статия има потресаващо добро заглавие и от рубриката ПЕРСПЕКТИВИ се разбира, че МОЖЕМ ДА КОНКУРИРАМЕ ИНДИЯ по аутсорсинг. Неоновият персонален инфоцентър е капак на всичко.

Коментари

Тук не може да се коментира.