Вчера, телефонът в офиса ми звъни…

– Добър ден, аз съм (каза име и фамилия, което не запомних) от Алианц България. Искаме да ви предложим оферта за изгодна застраховка, която може да се уреди много лесно в една среща…

– Откъде имате този телефон и моето име?

– Препоръча ви наш клиент.

– Как се казва този клиент?

– Не мога да ви кажа, ние така работим.

– Знаете ли закона за защита на личните данни? Нямате право да обработвате мои лични данни без да съм осведомен за това. Аз нямам отношения с вас.

– Ние работим по застрахователен кодекс.

– И закона не ви касае? Кажете ми как се казвахте, искам да подам жалба в Комисията за защита на личните данни.

Мълчание.

– Кажете ми, така или иначе казахте в началото, а централата е записала вашия номер и мога да ви намеря.

Тя затвори някъде на централата.

Алианц са доста зле.

Вижте и Том 1 на серията „Как да защитаваме личните си данни“ и моите разправии с Пощенска банка.

Коментари

Тук не може да се коментира.